Dünya Sağlık Örgütü, 2 Mart 2020 tarihi itibariyle COVID-19 salgınıyla ilgili küresel risk seviyesini “çok yüksek” seviyesine çıkarmış ve “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler konulu yazısında: “Sağlık Kurulu bünyesinde oluşturulan Korona Virüs Bilim Kurulu’nun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkur kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve Cumhuriyet Savcılarına duyurulması” rica olunmuştur.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler konulu yazısı uyarınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Komisyon Başkanlığı ve tüm mahkemeler tarafından alınan karar gereği genel güvenlik ve kamu sağlığı gerekçeleri ile tutuklu işler ve kamulaştırma davaları gibi acele işler hariç olmak üzere tüm mahkemelerde yapılacak olan keşif ve duruşmalar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Türkiye çapında uygulanan erteleme kararı çerçevesinde yeni belirlenecek duruşma tarihleri mahkemeler tarafından bize ulaştırıldığı anda müvekkillerimiz haberdar edileceklerdir.

Bilindiği gibi Koronavirüs çok hızlı yayılabilen bir virüs olma özelliğini taşımaktadır. Müvekkil ziyaretlerimiz ve büroda görüşme usulleri virüsün yayılmasına ve salgın hastalığın daha da hızlı gelişmesine sebebiyet vereceği açıktır. Bu durumun da hem toplum açısından hem de müvekkillerimizin sağlığı açısından büyük risk oluşturacağı açıktır.

Bu kapsamda virüs salgını kontrol altına alınana kadar müvekkil ziyaretlerimizi ve yüz yüze görüşmelerimizi bir süreliğine ertelemiş bulunmaktayız. Ancak saat 09:00 ile 17:00 arasında telefon ve diğer iletişim vasıtalarımız ile avukatlarımıza ulaşabileceksiniz. Ayrıca normal koşullarda belli bir ücret mukabilinde sunmuş olduğumuz Dijital Bilgilendirme servisimiz talep eden müvekkillerimizin erişimine zaruret ortadan kalkana kadar ücretsiz olarak açacağımızı bildiririz.

Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla…

KARAKAYA Hukuk Bürosu