İcraya Konulabilmesi İçin Kesinleşmesi Şart Olan İlamlar

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Başvurunun İcraya Etkisi” başlıklı 350. maddesine göre istinaf yoluna başvurma, kararın icrasını durdurmaz. Yine Temyize ilişkin olan HMK 367. maddesi uyarınca Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. Bu maddelere göre genel çerçevede…

Elektronik Para Üzerine

Teknolojinin ve ticaretin gelişmesiyle günümüzde daha kolay kullanıma sahip olan elektronik para kavramıyla tanışmış olduk.

Bilişim Suçları

Buradaki konumuz bilişim suçlularının siber ortamlarda gerçekleştirdiği hukuka uygun olmayan, insanlara ve topluma zarar verici eylemleridir.