Yeni tip Corona (COVID-19) sebebiyle yargıda sürelerin durması hakkında büromuz tarafından yapılan duyuru ile bağlantılı olarak detaylı açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz.


Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 15/06/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.


KAPSAMA ALINAN SÜRELER

  • 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,
  • 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
  • 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu,
  • Usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ,
  • Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,
  • 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler,
  • Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler,

Yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin süreler 15/06/2020 tarihine kadar durmuş bulunmaktadır.

KAPSAM DIŞI BIRAKILAN SÜRELER

Aşağıda belirtilen niteliği taşıyan süreler devam edecektir.

  • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.
  • 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.
  • 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

Not: İlgili düzenleme duruşma günlerinin ertelenmesi hususunu kapsamamaktadır. Söz konusu husus, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınmaktadır. Söz konusu duyuru sadece yargıda sürelerin durması hakkındadır.

KARAKAYA Hukuk Bürosu
Sağlıklı Günler Diler