İcraya Konulabilmesi İçin Kesinleşmesi Şart Olan İlamlar

Yazar: Av. Halil KARAKAYA

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Başvurunun İcraya Etkisi” başlıklı 350. maddesine göre istinaf yoluna başvurma, kararın icrasını durdurmaz. Yine Temyize ilişkin olan HMK 367. maddesi uyarınca Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. Bu maddelere göre genel çerçevede Mahkeme ilamının icraya konulabilmesi için kesinleşme şart değildir. Ancak Yine HMK 350 ve 367. maddelerde ve bazı özel kanunlarda birtakım…

Bilişim Suçları

Yazar: Av. Halil KARAKAYA

Buradaki konumuz bilişim suçlularının siber ortamlarda gerçekleştirdiği hukuka uygun olmayan, insanlara ve topluma zarar verici eylemleridir.