COVID-19 Duyurusu

Yazar: Av. Halil KARAKAYA

Dünya Sağlık Örgütü, 2 Mart 2020 tarihi itibariyle COVID-19 salgınıyla ilgili küresel risk seviyesini “çok yüksek” seviyesine çıkarmış ve “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler konulu yazısında: “Sağlık Kurulu bünyesinde oluşturulan Korona Virüs Bilim Kurulu’nun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek…

İcraya Konulabilmesi İçin Kesinleşmesi Şart Olan İlamlar

Yazar: Av. Halil KARAKAYA

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Başvurunun İcraya Etkisi” başlıklı 350. maddesine göre istinaf yoluna başvurma, kararın icrasını durdurmaz. Yine Temyize ilişkin olan HMK 367. maddesi uyarınca Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. Bu maddelere göre genel çerçevede Mahkeme ilamının icraya konulabilmesi için kesinleşme şart değildir. Ancak Yine HMK 350 ve 367. maddelerde ve bazı özel kanunlarda birtakım…

Bilişim Suçları

Yazar: Av. Halil KARAKAYA

Buradaki konumuz bilişim suçlularının siber ortamlarda gerçekleştirdiği hukuka uygun olmayan, insanlara ve topluma zarar verici eylemleridir.